Všechny akce          Kontakt

Zpracování osobních údajů

Nadační fond Vrba, IČO 05057281, se sídlem Nedvědice 247, 592 62 Nedvědice, sp. zn. v NR: N 601 vedená u Krajského soudu v Brně,

shromažďuje a uchovává následující osobní údaje kupujících, kterým poskytuje prodej vstupenek:

E-mailovou adresu

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění vycházejících z výše uvedených Obchodních podmínek (nákup vstupenek) a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Na e-mailovou adresu mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  1. požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případné si vyžádat kopii těchto osobních údajů,
  2. požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  3. vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  4. požadovat výmaz těchto osobních údajů
  5. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.