Skip to main content

Dotazník ke zjištění věkové kategorie pro realizaci svépomocných skupin pro děti

Dotazník ke zjištění věkové kategorie pro realizaci svépomocných skupin pro děti

Ve spolupráci s našimi terapeutkami aktuálně plánujeme realizaci svépomocné skupiny pro děti pouze pro jednu z nabízených věkových kategorií. V rámci tohoto dotazníku potřebujeme zjistit, která skupina by byla aktuálně nejvíce žádána a posléze v daných termínech realizována.

 

Termíny

Jednotlivé svépomocné skupiny na sebe budou obsahově navazovat, proto je nutné, aby se děti účastnily všech čtyř termínů:

  • 29. září
  • 21. října
  • 10. listopadu
  • 1. prosince

Čas: bude upřesněn
Místo konání: Koliště 13, Brno
Počet dětí ve skupině: max. 6 dětí

Do budoucna se počítá s rozšířením, proto nezoufejte, pokud se na vás v tomto prvním kole nedostane.

Terapeutky

Lucie Kudrnová

Ze sociální sféry, ale i osobního života, si nesu, že každý z nás se může dostat do obtížné životní situace, kterou není schopen řešit pouze vlastními zdroji a potřebuje pomoc a podporu zvenčí a zároveň věřím, že změna je možná.

www.luciekudrnova.com

Mgr. Irena Zigmanová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU, více jak patnáct let se zabývá vzděláváním dětí a dospělých. Je absolventkou základního a následného výcviku v transakční analýze v oboru poradenství. Od roku 2013 vede svépomocné skupiny rodičů. Má soukromou poradenskou praxi a nadále se věnuje lektorování.

skolnipsycholog.euweb.cz