On-line svépomocná skupina pro ovdovělé rodiče

19. února 2021  -  Aktuálně, Média
On-line svépomocná skupina pro ovdovělé rodiče

Podpůrná skupina je určena maminkám a tatínkům, kteří ztratili partnera a zůstali na výchovu dětí sami. Vyrovnávají se tak nejen se ztrátou jako takovou, ale i s tím, jak být v této době oporou svým dětem, které také prožívají velkou ztrátu.

Přihlaste se zdarma na online setkání ovdovělých rodičů:

  • Setkáme se on-line vždy první čtvrtek v měsíci.
  • 4. března, 1. dubna , 6. května a 3. června od 18:00 do 20:00.
  • Skupina je otevřená, tzn. je možné se účastnit opakovaně či pouze nárazově.
  • Účast je limitovaná maximálním počtem 8 účastníků na jedno on-line setkání.

Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková

Skupinu vede Mgr. Lucie Kudrnová Vosečková – terapeutka, která má s tématem ztráty partnera vlastní zkušenost, zajišťuje moderaci skupiny a bezpečí účastníků, ale hlavní těžiště je vzájemná pomoc a podpora ze strany účastníků.