Skip to main content

Sbírka na pobytové tábory pro děti z ovdovělých rodin

By 15. června 202417 července, 2024Aktuálně, Sbírky
Sbírka na pobytové tábory pro děti z ovdovělých rodin

O letních prázdninách realizujeme dva šestidenní turnusy pobytových táborů pro děti z pozůstalých rodin. Zázemí zde mají děti v Penzionu Bobrová (Vysočina), který zajišťuje dětem komfort (sportovní vyžití, výtvarné zázemí apod.) a blízký kontakt s přírodou a zvířaty.

Celý program je přizpůsoben potřebám dětí z ovdovělých rodin a v rámci aktivit táborového programu jsou do táborových her zapojovány terapeutické aktivity, hry posilující emoční inteligenci a pochopitelně je zde prostor i pro individuální náslech ze strany naší psychoterapeutky. Za účasti terapeutky probíhá v rámci táboru i podpůrná dětská skupina, která pomáhá dětem se s úmrtím maminky nebo tatínka vyrovnat v rámci skupiny vrstevníků. Stravu zajišťuje místní kuchyně základní školy.

Vycházíme tak vstříc situaci, kdy rodiče o letních prázdninách mají omezené možnosti v hlídání dětí. Navíc síla dětské skupiny, která má podobnou životní zkušenost s úmrtím svého rodiče je pro všechny zúčastněné nedocenitelná.

Pro jeden turnus je nastavená kapacita pro 20 dětí (od 5-6 do 15 let), jednoho vedoucího (zaměstnanec NF Vrba), jednu terapeutku a 5 speciálně proškolených animátorů.

 

Podpořte pobytové tábory pro děti z ovdovělých rodin

Donace.cz si nebere provize a je provozována z dobrovolného navýšení daru.

Na co peníze využijeme?

Finanční prostředky využijeme na zaplacení ubytování pro děti na pobytovém táboru v Bobrové na Vysočině. Pokud by se vybrala větší částka, rádi bychom ji využili i na doplacení stravy a popřípadě materiálu na tvoření v rámci týdenního pobytu dětí. Více informací o rozpočtech pobytových táborů najdete také přímo na webu sbírky Donace.cz 

Sbírka na pobytové tábory pro děti z ovdovělých rodin

Čemu bude projekt sloužit?

Tento projekt slouží rodičům, kteří mohou děti svěřit do péče lidem, kteří s jejich životním příběhem mají zkušenost. Ví, jak je důležité sdílení prožitých radostí ale i starostí ve skupině, která si prožila podobný osud. Dětem tábory slouží k navázání přátelství s jinými dětmi, které mají prožité úmrtí rodiče. Poznají, že je na světě více dětí, kterým rodič spáchal sebevraždu, kterým rodič náhle zemřel nebo které se dívaly na to, když jejich rodič umíral na nemoc. Toto vše je těžké téma pro dospělé a pro děti dvojnásob. Ve skupině, kde si jsou všichni „rovni“ nalézají bezpečí, klid a radost v přítomného okamžiku.

Cílem táborových pobytů je dětem ukázat, že i přesto vše, co si v dětském věku prožily, stojí za to žít a radovat se z každého dne. V rámci skupiny se učí naslouchat ostatním a pomáhat.