Služby a projekty

Nikdy v tom nejste sami.

Nadační fond Vrba nabízí klientům po celé ČR služby Poradenského mobilního centra. Prvním krokem po kontaktování klientem je vždy nabídka osobního setkání, v rámci kterého dochází k výměně velmi důležitých informací pro rychlé poskytnutí pomoci.

Velmi dobře si uvědomujeme, že většina ovdovělých nemá mnohdy z nejrůznějších důvodů možnost naši pobočku osobně navštívit. Pro klienty je tak velkým ulehčením, probíhá-li setkání v domácím prostředí. Během prvního setkání jsou klientovi poskytnuty informace pro správné orientování se nejen v úředních záležitostech, které musí ovdovělý partner neprodleně zařídit. Zároveň jsou na základě konkrétních potřeb klienta předány kontakty na příslušné instituce. Klientům je také představena nabídka služeb NF Vrba.

Administrativní poradenství

Každý životní poradce má zkušenost s tématem vdovství a přistupuje k rodině citlivě. Shromáždí dokumenty, které je potřeba vypovědět, orientuje se v informacích, kde a do kdy nahlásit změny rodinného stavu a vše ve spolupráci s pozůstalým partnerem zařídí (zrušení a vypovězení životních pojistek, penzijního připojištění, stavebního spoření, tel. operátora, obnova OP, nahlášení OSSZ).

Potřebuji pomoc

Psychoterapeutické služby

Vzhledem k nevyzpytatelnosti psychického stavu po takovém traumatu, jako je ztráta rodiče či životního partnera není psychoterapeutická péče nikterak časově omezená. Nadační fond navázal vynikající spolupráci s metodou Životní mapy a i v rámci svých projektů nabízí životní koučink. Nadační fond nabízí také možnost účastnit se svépomocných skupin pro ovdovělé rodiny.

Potřebuji pomoc

Právní poradenství

Bude nabízeno rodinám ve sporném případě dědictví, ustanovení opatrovníka, exekuce na majetku vlivem ztráty partnera aj.

Potřebuji pomoc

Praktická pomoc

Díky projektu Daruj kousek sebe může kdokoliv z vás nabízet služby řemeslnického zaměření, hospodyň, doučování dětí a další.

Potřebuji pomoc

Kontaktujte nás

Nabízíme osobní setkání, v rámci kterého vám poskytneme důležité informace, které musíte neprodleně zařídit. Současně poradíme, jak postupovat v úředních záležitostech a předáme vám kontakty na příslušné instituce.

  • Díky milé podpoře společnosti Albi přivážíme dětem na první návštěvu v ovdovělých rodinách třpytivou pozornost.
  • Službu Poradenského mobilního centra by nebylo možné poskytovat bez výrazné pomoci Bereniky Kohoutové, která za náš nadační fond soutěžila již ve dvou řadách soutěže Tvoje tvář má známý hlas.
  • Stejně tak bez přispění party dobrosrdečných Youtuberů, kteří pro tento projekt uspořádali veřejnou sbírku Jůtůb Kelebrity Bazar.
  • Výtěžek z Charitativního plesu nadačního fondu byl také předán na existenci tohoto projektu.

Naše další projekty

Každý den je nový začátek.

Koruna pro Vrbu

Sbírka Nadačního fondu Vrba na pomoc ovdovělým rodinám s dětmi. 1 Kč od každého z vás pomůže těmto rodinám usnadnit návrat zpátky do života. Bez vás by to nešlo. 💚 Děkujeme!

Číslo účtu pro pomoc ovdovělým rodinám s dětmi:

2901612812 / 2010 (Fio banka)

Setkání pod Vrbou

Rodiny zasažené ztrátou jednoho z partnerů řeší ve svém životě nové role, nové situace a mnohdy další nepříznivé okolnosti. Setkání pod Vrbou pomáhají v osvojování si nových rodičovských kompetencí, finanční gramotnosti, soustředí se na utužení vztahů mezi ovdovělým rodičem a dětmi a řeší otázky opětovného začlenění ovdovělých rodin do plnohodnotného společenského systému.

Setkání pod Vrbou jsou víkendové ozdravné akce, které podporují ovdovělé rodiny s dětmi. Rodinám je poskytnut prostor pro relaxaci, aktivně strávený volný čas, načerpání nových potřebných sil. Mohou společně s ostatními nasdílet svoje příběhy a během seminářů a workshopů si osvojit nové znalosti a dovednosti.

Na seminářích a workshopech je vždy přítomen odborník na zvolené téma, který danou problematiku zpracovává pro potřeby ovdovělých. V době konání kurzů a seminářů, jsou pro děti k dispozici animační program vedené zkušenými lektory.

Daruj kousek sebe

Pro všechny, kteří by rádi těmto rodinám pomohli, je připraven unikátní projekt s názvem Daruj kousek sebe. Jedná se o systém, který funguje na principu, kdy lidé pomáhají lidem.

Nabídnout můžete svůj čas, svůj um, svoje know how. Projekt je otevřen všem lidem i institucím, kterým není život rodin, které náhle přišly o blízkého člena lhostejný.

Pokud bude mít ovdovělá rodina zájem využít nabízených služeb, zaplatí symbolický příspěvek 400 Kč a rok, tím bude umožněn vstup do portálu a výběr z nabízených možností pomoci (zvýhodněné služby autoservisů, hlídání dětí, vyzvedávání dětí ze školy, doučování, pomoc v domácnosti, zvýhodněné vstupy na kulturní akce atd.)

Informační brožura Daruj kousek sebe v PDF

Stáhněte si informační brožuru

Daruj kousek sebe v PDF (300 kb)

Daruj kousek sebe je primárně určen pro nefinanční pomoc ovdovělým rodinám s dětmi a pro propojování s lidmi, kteří chtějí těmto rodinám věnovat svůj čas. Tím se i snažíme předejít sociálnímu vyloučení našich rodin.

Hospodyně pro ovdovělé rodiny

V Nadačním fondu Vrba si uvědomujeme, že rodiny, které se musí vyrovnat s ovdovělou životní situací, často potřebují výpomoc v úplně obyčejných věcech, které se pro nás ostatní zdají být samozřejmé. Tyto rodiny musí žít z vteřiny na vteřinu úplně jiný život. Jeden z rodičů náhle zastává roli mámy i táty a nezbývá mu potom tolik času na běžné rodinné záležitosti.

Díky sbírce na portálu NF pomoci Karla Janečka a částečné podpoře Nadace Agrofert byla ovdovělým rodinám služba hospodyně nabízena do konce listopadu 2018.

V současné době hledáme nové finanční prostředky pro znovuobnovení projektu Hospodyně. Chcete-li s námi spolupracovat nebo nám poskytnout finanční dar, kontaktujte nás.