Skip to main content

Naše projekty pomoci

Každý den je nový začátek.

Koruna pro Vrbu

Sbírka Nadačního fondu Vrba na pomoc ovdovělým rodinám s dětmi. 1 Kč od každého z vás pomůže těmto rodinám usnadnit návrat zpátky do života. Bez vás by to nešlo. 💚 Děkujeme!

Číslo účtu pro pomoc ovdovělým rodinám s dětmi:

2901612812 / 2010 (Fio banka)

Setkání pod Vrbou

Rodiny zasažené ztrátou jednoho z partnerů řeší ve svém životě nové role, nové situace a mnohdy další nepříznivé okolnosti. Setkání pod Vrbou pomáhají v osvojování si nových rodičovských kompetencí, finanční gramotnosti, soustředí se na utužení vztahů mezi ovdovělým rodičem a dětmi a řeší otázky opětovného začlenění ovdovělých rodin do plnohodnotného společenského systému.

Setkání pod Vrbou jsou víkendové ozdravné akce, které podporují ovdovělé rodiny s dětmi. Rodinám je poskytnut prostor pro relaxaci, aktivně strávený volný čas, načerpání nových potřebných sil. Mohou společně s ostatními nasdílet svoje příběhy a během seminářů a workshopů si osvojit nové znalosti a dovednosti.

Na seminářích a workshopech je vždy přítomen odborník na zvolené téma, který danou problematiku zpracovává pro potřeby ovdovělých. V době konání kurzů a seminářů, jsou pro děti k dispozici animační program vedené zkušenými lektory.

Daruj kousek sebe

Pro všechny, kteří by rádi těmto rodinám pomohli, je připraven unikátní projekt s názvem Daruj kousek sebe. Jedná se o systém, který funguje na principu, kdy lidé pomáhají lidem.

Nabídnout můžete svůj čas, svůj um, svoje know how. Projekt je otevřen všem lidem i institucím, kterým není život rodin, které náhle přišly o blízkého člena lhostejný.

Pokud bude mít ovdovělá rodina zájem využít nabízených služeb, zaplatí symbolický příspěvek 400 Kč a rok, tím bude umožněn vstup do portálu a výběr z nabízených možností pomoci (zvýhodněné služby autoservisů, hlídání dětí, vyzvedávání dětí ze školy, doučování, pomoc v domácnosti, zvýhodněné vstupy na kulturní akce atd.)

Informační brožura Daruj kousek sebe v PDF

Stáhněte si informační brožuru

Daruj kousek sebe v PDF (300 kb)

Daruj kousek sebe je primárně určen pro nefinanční pomoc ovdovělým rodinám s dětmi a pro propojování s lidmi, kteří chtějí těmto rodinám věnovat svůj čas. Tím se i snažíme předejít sociálnímu vyloučení našich rodin.

Ať víš…

Připravili jsme pro vás dokument, do kterého můžete promítnout svá přání a důležité informace, které byste chtěli, aby v případě vašeho náhlého úmrtí měli vaši blízcí. Doporučujeme dokument vytisknout oboustranně a vyplněný vložit do připravené obálky. Obálku můžete vložit např. k dokumentům rodinné matriky, k rodnému listu, popřípadě svěřit svému důvěrníkovi, faráři apod.

Podpora JMK

Projekt „Zajištění komplexní péče o ovdovělé rodiny s dětmi“ byl podpořen z rozpočtu JMK pro rok 2022.