Projekt Terénní pracovník, hospodyně, řemeslník pro zajištění služeb ovdovělým rodinám pro rok 2020

Projekt je koncipován jako praktická pomoc ovdovělým rodinám s dětmi na celém území Středočeského kraje. Těmto rodinám se specifickou potřebou bude v rámci projektu poskytována pomoc a podpora ve všech oblastech, která bude vždy upravena podle individuálních potřeb konkrétní rodiny. Klientům, kteří se ocitnou v této komplikované situaci, je odbornými konzultanty poskytnuto poradenství ohledně administrativní stránky celého procesu, který musí bezprostředně po ztrátě partnera absolvovat. Odborní konzultanti se stávají průvodci ovdovělého rodiče na cestě při návratu zpátky do běžného života.

Dalšími nabízenými službami jsou hospodyně a řemeslník pro ovdovělé rodiny. Tyto služby mají za cíl poskytnout pomoc ve skutečně praktické rovině každodenního života. Ovdovělé rodiny tak nemusí primárně tuto praktickou složku řešit a mají tak k dispozici čas, který stráví společně. Tento aspekt může výrazně pomoci k plnohodnotnému návratu ovdovělých rodin zpátky do života.

Realizace projektu bude ukončena: 12/2020
Číslo projektu: 

Na projekt je poskytována finanční podpora od Středočeského kraje – odbor sociálních věcí