Skip to main content

Projekt Praktická pomoc a podpora ovdovělým rodinám s dětmi


Projekt je koncipován jako praktická pomoc ovdovělým rodinám s dětmi na celém území České republiky. Těmto rodinám se specifickou potřebou bude v rámci projektu poskytována pomoc a podpora ve všech oblastech, která bude vždy upravena podle individuálních potřeb konkrétní rodiny.

Potřebnost projektu tkví ve skutečnosti, že ovdovělé rodiny se náhle ocitají ve zcela odlišné situaci, než na kterou doposud byly zvyklé. U těchto rodin hrozí možné sociální vyloučení z běžné společnosti.  Vzhledem k tomu, že ovdovělí rodiče jsou převážně součástí ekonomicky silné skupiny, která je činná v pracovním procesu, je skutečně velmi potřebné, aby těmto rodinám byla poskytnuta potřebná pomoc a podpora. Klientům, kteří se ocitnou v této komplikované situaci, je odbornými konzultanty poskytnuto poradenství ohledně administrativní stránky celého procesu, který musí bezprostředně po ztrátě partnera absolvovat. Odborní konzultanti se stávají průvodci ovdovělého rodiče na cestě při návratu zpátky do běžného života.

Realizováním tohoto projektu se přispěje ke snaze předcházet sociálnímu a ekonomickému vyloučení ovdovělých rodin z běžného života. Dalším důležitým cílem projektu je eliminování možného výskytu sociálně – patologických jevů v ovdovělých rodinách.

Realizace bude ukončena: 12/2023
Číslo projektu: 19515

Na projekt je poskytována finanční podpora od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí