Děkujeme partnerům

Díky vaší podpoře pomáháme ovdovělým rodinám vrátit se zpátky do života.

Všem našim partnerům, spolupracujícím společnostem i jednotlivcům velmi děkujeme. Chcete-li s námi spolupracovat nebo nám poskytnout finanční dar, kontaktujte nás.

VÝZNAMNÍ DÁRCI A PODPOROVATELÉ

V současné době stále chybí finanční prostředky na plný provoz Nadačního fondu Vrba. Případní klienti se prozatím mohou na nadaci obrátit s žádostí o osobní radu, praktickou pomoc při řešení na úřadech nebo třeba jen vyslechnutí konkrétního příběhu. Aby bylo ale možné přihlédnout k individuálním potřebám jednotlivých rodin, potřebuje Nadační fond Vrba najít další partnery, kteří by tento projekt finančně podpořili.