Zpátky do života

Krok za krokem se dostaneš, kamkoliv potřebuješ.

O nás

Nadační fond Vrba byl založen 12. května 2016 spolkem Zpátky do života jako unikátní projekt, jehož posláním je především praktická pomoc v ovdovělých rodinách s dětmi.

Hodnoty organizace
 • Všestranná pomoc ovdovělým rodinám s dětmi
 • Citlivý a empatický přístup
 • Nezanevřít na život

Každý rok v ČR evidujeme okolo 25 000 lidí s věkem do padesáti let. V roce 2017 to bylo přesně 22 656 lidí, z toho 4 509 mužů.

Nadační fond Vrba představuje fungující systém pomoci této znevýhodněné a opomíjené skupině společnosti v otázce finančního a právního poradenství, psychoterapeutických služeb a pomoci v domácnosti.

Hlavním posláním Nadačního fondu Vrba je poskytnout psychickou i praktickou pomoc a podporu ovdovělým rodinám s dětmi.

Naše aktivity
 • Finanční poradenství pro ovdovělé
 • Služby právní, psychoterapeutické
 • Služby řemeslnického zaměření, hospodyně, doučování dětí a další.

Naše poslání

Chceme poukázat na nemalou skupinu lidí v těžké životní situaci a na způsob, jakým ji vrátit zpátky do jiného, ale do života. Našim cílem je dlouhodobé zlepšování psychické a fyzické kondice ovdovělých rodin na základě našich dílčích projektů.

Naše vize a cíle
 • Vytvořit povědomí mezi občany ČR o pomoci pro ovdovělou skupinu mladých rodin.
 • Vytvořit v projektu Daruj kousek sebe stabilní síť donátorů, kteří budou tento unikátní projekt dlouhodobě podporovat.
Jak fungujeme

Navštěvujeme rodiny a přinášíme důležité informace, které jim ulehčí administrativu po ztrátě partnera.

 • Přinášíme vlastní osobní zkušenost a vizi do budoucna
 • Pomáháme s praktickými dopady po úmrtí partnera
 • Hledáme společně cestu zpátky do života

Našim cílem je dlouhodobé zlepšování psychické a fyzické kondice těchto rodin na základě našich dílčích projektů.

VZNIK NADAČNÍHO FONDU

Skutečný příběh ředitelky Nadačního fondu Vrba

Nadační fond Vrba jsem založila po osobní životní zkušenosti, kdy jsem v jednatřiceti letech ovdověla. Nelíbilo se mi zjištění, že jsou mladé vdovy i vdovci opomíjenou skupinou ve společnosti, že stát má veliké mezery v pomoci ovdovělým, a proto jsem se s tím snažila něco udělat.

Aktuálně se se mnou můžete setkat v rámci projektu POMOC, kde pracuji jako terénní pracovník nebo při projektu Daruj kousek sebe. Stejně jako při projektu Setkání pod Vrbou jsem Vaší VRBOU.

Petra Glosr Cvrkalová - Iniciátorka myšlenky sociální inovace pro ovdovělé rodiny s dětmi
Petra Glosr Cvrkalová

Petra Glosr Cvrkalová
Ředitelka Nadačního fondu Vrba a iniciátorka myšlenky sociální inovace pro ovdovělé rodiny s dětmi

„Nejsou nám lhostejné osudy mladých ovdovělých rodin. Probouzíme v lidech smysl pro společenskou odpovědnost a dáváme ovdovělým rodinám prostor k návratu zpátky do života.“

Náš tým

Lidé ve Vrbě

Neváhejte se na nás obracet s vašimi nápady a potřebami. Jsme tu pro vás.

Petra Glosr Cvrkalová - Iniciátorka myšlenky sociální inovace pro ovdovělé rodiny s dětmi

Mgr. Petra Glosr Cvrkalová
Ředitelka nadačního fondu
+420 723 082 034

Asistentka nadačního fondu

Bc. Kristýna Čermáková
Asistentka nadačního fondu
+420 731 474 262

Iveta Zemanová

Iveta Zemanová
Hospodyně
+420 723 082 034

Deset vrbových proutků

aneb pojmy, které s námi rezonují

01 - Citlivost

Ke všem klientům Nadačního fondu Vrba přistupujeme s největší citlivostí a empatií.

02 - Pravdivost

Podáváme pravdivé a přesné informace. Stejný přístup očekáváme ze strany klientů NF Vrba.

03 - Svoboda

Ctíme svobodu volby a rozhodnutí. K pomoci ze strany NF Vrba nikoho nenutíme.

04 - Odhodlání

Vítáme ze stran našich klientů odhodlání vrátit se zpátky do života.

05 - Respekt

Respektujeme individuální potřeby našich klientů a jejich rodin.

06 - Komunikace

Komunikace je pro naši pomoc zcela zásadní. Ctíme komunikační pravidla, prostor a typy.

07 - Otevřenost

Stíráme mnohá tabu o životě mladých ovdovělých lidí.

08 - Oddanost

Vždy budeme ctít poslání a cíle NF Vrba – jednáním i chováním pracovat na zlepšení situace mladých ovdovělých rodin.

09 - Akceptace

Přijímáme životní osudy našich klientů bez soudů a osobních komentářů.

10 - Pozitivní přístup

Zachováváme v našich postojích pozitivizmus a nadšení.