Zpátky do života

Krok za krokem se dostaneš, kamkoliv potřebuješ.

O nás

Nadační fond Vrba byl založen 12. května 2016 spolkem Zpátky do života jako unikátní projekt, jehož posláním je především praktická pomoc v ovdovělých rodinách s dětmi.

Hodnoty organizace
 • Všestranná pomoc ovdovělým rodinám s dětmi
 • Citlivý a empatický přístup
 • Nezanevřít na život

Každý rok v ČR evidujeme okolo 25 000 lidí s věkem do padesáti let. V roce 2017 to bylo přesně 22 656 lidí, z toho 4 509 mužů.

Nadační fond Vrba představuje fungující systém pomoci této znevýhodněné a opomíjené skupině společnosti v otázce finančního a právního poradenství, psychoterapeutických služeb a pomoci v domácnosti.

Hlavním posláním Nadačního fondu Vrba je poskytnout psychickou i praktickou pomoc a podporu ovdovělým rodinám s dětmi.

Naše aktivity
 • Finanční poradenství pro ovdovělé
 • Služby právní, psychoterapeutické
 • Služby řemeslnického zaměření, hospodyně, doučování dětí a další.

Naše poslání

Chceme poukázat na nemalou skupinu lidí v těžké životní situaci a na způsob, jakým ji vrátit zpátky do jiného, ale do života. Našim cílem je dlouhodobé zlepšování psychické a fyzické kondice ovdovělých rodin na základě našich dílčích projektů.

Naše vize a cíle
 • Vytvořit povědomí mezi občany ČR o pomoci pro ovdovělou skupinu mladých rodin.
 • Vytvořit v projektu Daruj kousek sebe stabilní síť donátorů, kteří budou tento unikátní projekt dlouhodobě podporovat.
Jak fungujeme

Navštěvujeme rodiny a přinášíme důležité informace, které jim ulehčí administrativu po ztrátě partnera.

 • Přinášíme vlastní osobní zkušenost a vizi do budoucna
 • Pomáháme s praktickými dopady po úmrtí partnera
 • Hledáme společně cestu zpátky do života

Našim cílem je dlouhodobé zlepšování psychické a fyzické kondice těchto rodin na základě našich dílčích projektů.

Projekt hospodyně
do ovdovělých rodin
VZNIK NADAČNÍHO FONDU

Skutečný příběh ředitelky Nadačního fondu Vrba

Nadační fond Vrba jsem založila po osobní životní zkušenosti, kdy jsem v jednatřiceti letech ovdověla. Nelíbilo se mi zjištění, že jsou mladé vdovy i vdovci opomíjenou skupinou ve společnosti, že stát má veliké mezery v pomoci ovdovělým, a proto jsem se s tím snažila něco udělat.

Aktuálně se se mnou můžete setkat v rámci projektu POMOC, kde pracuji jako terénní pracovník nebo při projektu Daruj kousek sebe. Stejně jako při projektu Setkání pod Vrbou jsem Vaší VRBOU.

Petra Glosr Cvrkalová - Iniciátorka myšlenky sociální inovace pro ovdovělé rodiny s dětmi
Petra Glosr Cvrkalová

Petra Glosr Cvrkalová
Ředitelka Nadačního fondu Vrba a iniciátorka myšlenky sociální inovace pro ovdovělé rodiny s dětmi

„Nejsou nám lhostejné osudy mladých ovdovělých rodin. Probouzíme v lidech smysl pro společenskou odpovědnost a dáváme ovdovělým rodinám prostor k návratu zpátky do života.“

Náš tým

Lidé ve Vrbě

Neváhejte se na nás obracet s vašimi nápady a potřebami. Jsme tu pro vás.

Petra Glosr Cvrkalová - Iniciátorka myšlenky sociální inovace pro ovdovělé rodiny s dětmi

Mgr. Petra Glosr Cvrkalová
Ředitelka nadačního fondu
+420 723 082 034

Asistentka nadačního fondu

Bc. Kristýna Čermáková
Asistentka nadačního fondu
+420 731 474 262

Deset vrbových proutků

aneb pojmy, které s námi rezonují

01 - Citlivost

Ke všem klientům Nadačního fondu Vrba přistupujeme s největší citlivostí a empatií.

02 - Pravdivost

Podáváme pravdivé a přesné informace. Stejný přístup očekáváme ze strany klientů NF Vrba.

03 - Svoboda

Ctíme svobodu volby a rozhodnutí. K pomoci ze strany NF Vrba nikoho nenutíme.

04 - Odhodlání

Vítáme ze stran našich klientů odhodlání vrátit se zpátky do života.

05 - Respekt

Respektujeme individuální potřeby našich klientů a jejich rodin.

06 - Komunikace

Komunikace je pro naši pomoc zcela zásadní. Ctíme komunikační pravidla, prostor a typy.

07 - Otevřenost

Stíráme mnohá tabu o životě mladých ovdovělých lidí.

08 - Oddanost

Vždy budeme ctít poslání a cíle NF Vrba – jednáním i chováním pracovat na zlepšení situace mladých ovdovělých rodin.

09 - Akceptace

Přijímáme životní osudy našich klientů bez soudů a osobních komentářů.

10 - Pozitivní přístup

Zachováváme v našich postojích pozitivizmus a nadšení.