Skip to main content

Nadační fond Vrba a příběh spolku Zpátky do života

By 30. července 201830 ledna, 2024Média, Událo se
Nadační fond Vrba a příběh spolku Zpátky do života

Nadační fond Vrba byl založen 12. května 2016 spolkem Zpátky do života. Hlavním cílem obou organizací je pomoc ovdovělým rodinám s dětmi. V České republice je ročně evidováno přes 25 000 lidí, pro které prozatím chyběla účinná pomoc a podpora. Nadační fond Vrba – jediný svého druhu v Evropě – představuje fungující systém pomoci této znevýhodněné a opomíjené skupině společnosti především v otázce praktické pomoci v každodenních i mimořádných situacích.

Jak vznikla myšlenka na založení VRBY?

„Vím, že o smrti se nemluví, i když je tak blízko kolem nás. Lidé si myslí, že toto téma se jich přímo netýká, ale z vlastní zkušenosti vím, že nás může potkat z vteřiny na vteřinu a obrátit nám život zcela jiným směrem. V roce 2014 jsem se musela vyrovnat s náhlou ztrátou manžela a tatínka mých dvou dcer.

 

Nadační fond Vrba pomáhá v ovdovělých rodinách s dětmi

Vím, co trápí maminky a tatínky v ovdovělé životní situaci. Proto jsem založila spolek Zpátky do života a Nadační fond Vrba. Vymyslela jsem fungující systém pomoci, který umožní vrátit ovdovělé rodiny do života, do jiného, ale do života.“ Při vytváření koncepcí jednotlivých projektů vychází v NF Vrba především z osobních zkušeností s ovdovělou životní situací, proto se snaží stále nacházet účelné možnosti, jak ovdovělým rodinám usnadnit nelehké životní chvíle.

Ne každý si dovede představit, co musí ovdovělý člověk řešit, pokud v rodině náhle chybí jeden z rodičů. Z vteřiny na vteřinu musí být mámou i tátou a zvládat úkony, které berou energii a sílu na jinou mnohem podstatnější věc – trávení času se svými dětmi. Nadační fond Vrba proto vychází vstříc poptávce klientů. Nejčastěji se jedná o služby hospodyně, pomoc s drobnými i rozsáhlejšími pracemi a opravami, vyzvedávání dětí ze vzdělávacích zařízení, doučování dětí, poradenství v oblasti vyřizování úředních záležitostí.

Během dosavadního ročního působení NF Vrba se uskutečnilo i několik akcí, které velmi slibně nastartovali fungování celého projektu. Jedná se například o uspořádání výstavy s názvem Žijí stále v nás. Sedm klientů Nadačního fondu Vrba sepsalo své příběhy a k těm byly přiřazeny příběhy mediálně známých osobností, které se ve stejné nebo podobné životní situaci ocitly také a poskytli NF Vrba svůj osobní příběh. Výstava byla symbolicky zahájena 23. 6. 2017 – na mezinárodní den vdov.

 

Výstava Žijí stále v nás

Výstava Žijí stále v nás

 

Z dalších aktivit lze jmenovat také projekt s názvem Setkání pod Vrbou, v rámci kterého se klienti NF Vrba mohou zúčastnit nejrůznějších přednášek, seminářů a workshopů. Tato setkání jsou zaměřena na aktuální témata, která se bezprostředně dotýkají rodin v ovdovělé životní situaci a mohou jim tedy poskytnout účelnou pomoc a podporu.

V NF Vrba si velmi dobře uvědomují, že každá rodina má svůj vlastní příběh, který jim zásadním způsobem změnil život.

Je pravda, že je velmi jednoduché zanevřít na další život a utápět se ve smutku a bolesti. Jednou ze stěžejních myšlenek NF Vrba je tak umět podat pomocnou ruku těm, kteří o ni stojí a nasměrovat rodiny, které se musely s těžkou zkouškou vyrovnat, zpátky do nového života.